ΨΕΡΙΜΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2022

.ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΨΕΡΙΜΟΥ που πρέπει να καλυφθούν

ΨΕΡΙΜΟΣ: Σήμερα, και Αύριο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΙΗΑ ΓΙΑ ΨΕΡΙΜΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΨΕΡΙΜΟΥ

Συμμετέχουσες Οργανώσεις

Προσφορά Παιδικής Χαράς

Προσφορά Γηπέδου Μπάσκετ

Σχέδια Γηπέδου Μπάσκετ

Προσφορά STARLINK

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΨΕΡΙΜΟΥ – (Μελέτη Δήμου Καλυμνίων)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (Κουμούλες) (Μελέτη Δήμου Καλυμνίων)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

MME & VIDEO

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ

GALLERY ΨΕΡΙΜΟΣ