ΨΕΡΙΜΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2022

.ΑΓΓΛΙΚΑ

ΨΕΡΙΜΟΣ: Σήμερα, και Αύριο αύριο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ

DONATIONS & DONORS

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKETBALL HOOP AND STAND

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ STARLINK

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΨΕΡΙΜΟΥ – (Μελέτη Δήμου Καλυμνίων)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (Κουμούλες) (Μελέτη Δήμου Καλυμνίων)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

MME & VIDEO

STARLINK

GALLERY ΨΕΡΙΜΟΣ