ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΔΩΡΕΕΣ – DUES and DONATIONS

Θέλετε να βοηθήσετε;

Τους Πλημμυροπαθείς Θεσσαλίας?


ΜΠΟΡΕΙΤΕ τώρα ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ή ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΣΑΣ:


1) Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ- No of ACCOUNT : 13200427147


ΙΒΑΝ: GR4301101320000013200427147
SWIFT (BIC): ETHNGRAA

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-OWNER:International Hellenic Association

2) Στην BANK of AMERICA Mail a check to:


International Hellenic Association
1721 Chelsea Road
Palos Verdes Estates
CA 90274, USA

Transfer to BANK OF AMERICA

FOR CREDIT
International Hellenic Association
Checking account no. 325068624543

 3) Με PAYPAL

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν κάνετε την δωρεά σας, μην ξεχάσετε στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ της κατάθεσης, να αναφέρετε το πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να δαπανηθεί (π.χ. ΨΕΡΙΜΟΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2022, ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ, ΕΒΡΟΣ, Β.ΗΠΕΙΡΟΣ, κλπ). Εάν το παραλείψατε, ενημερώστε μας με e-mail στο IHAHellas@gmail.com

Please note that when making your donation, do not forget to indicate in the reason for payment the program for which you would like the funds to be allocated (e.g. PSERIMOS, SUBSCRIPTION 2022, ACRITIC ISLANDS, EVROS, NORTHERN EPIRUS, etc.). If you missed this information, please inform us by email at IHAHellas@gmail.com.