ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Jacgues Bouchard

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ελληνικών

Μαθήματα Αρχαιοελληνικής Γραμματείας

Το πρόγραμμα

Πρόσκλησης Μαθημάτων Ελληνική. γλώσσας στην Αμερική.

Δελτία Τύπου

Βιογραφικά Επιτροπής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΑΞΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

INTERNET CLASS / SEMINAR

“HELLENIC (GREEK) EDUCATION”

A 10 week  online Zoom course offering a fresh approach to educational theory based on the ancient philosophies of Plato and Aristotle.

Students will be enriched by the lectures offered by Dr John Hatzopoulos as they gain an appreciation of the Principles of Balance as developed by  the ancient Greek philosophers, Plato and Aristotle.  Students will also be able to apply their understanding of the principles  by reading selected works of world literature in English translation (and English) and discuss the concepts in an online  group  forum.

Class sessions will be held every Saturday  starting April 9th 2022. The first  session will be from8:30-10PM Greek time or GMT +2  (1:30 pm Eastern Standard time US).

The series of lectures/workshops are offered by the Hellenic Teaching Committee of the International Hellenic Association – IHA – and the Organization for the Dissemination of the Greek Language – ODEG.

A minimum of a 10th grade education is required and the course is open to all English speakers.

All materials  will be provided free of charge and are available on the internet or by email.

Minimum attendees are 5 and maximum are 15.

First  come first  served.

For more information or to register the responsible contact and Instructor is: John N. Hatzopoulos, Ph.D., Professor Emeritus, University  of the Aegean Former Professor at California State University, Fresno,  USA. Please send a short  statement of background and interest  (cv)   to the emails below:

Dr. Hatzopoulos —- ihatz@aegean.gr  sharing (cc) with the committee coordinator to Dimitrios Voggolis —–vogdim36@gmail.com and cc to Prof. Eleni Phufas-Jousma —–esparcadia@gmail.com

Plato -à efforts to  maintain an internal balance

Aristotle-à efforts to maintain an external balance

Goal:  Reach the mid-space of virtue.

INTERNET CLASS / SEMINAR “HELLENIC (GREEK) EDUCATION”

If we wish for peace and quality in life, we should educate ourselves to follow the natural rule of balance and according to Plato make a continuous effort to maintain an internal balance to develop sufficient logic (reasoning) to balance our desires and anger. Furthermore, according to Aristotle, we must develop an external balance so that our thoughts and actions are not deficient or excessive but follow the mid-space of virtue. These basic concepts of Hellenic education and the sense of beauty are covered in this class. Therefore, on Saturday, April 9, 2022, from 8:30 pm to 10:00 pm Greek time, we start a weekly ZOOM online class of 10 lessons for Hellenic Education. The lessons are offered every Saturday, from 8:30 pm to 10:00 pm Greek time, and those who have at least a 10-grade secondary school education and wish to attend can be accepted first come first served. The lessons are free of charge and are offered by the Hellenic Teaching Committee of the International Hellenic Association – IHA – and the Organization for the Dissemination of the Greek Language – ODEG. Those interested can express their interest by e-mail to ihatz@aegean.gr  sharing (cc) with the committee coordinator to vogdim36@gmail.com, along with a very short CV.

Prerequisites: English language spoken and written.

Minimum number: attendees 5, maximum 15.

Teaching material: In printed, electronic form to be available free of charge by the instructor.

Responsible contact and Instructor: John N. Hatzopoulos, Ph.D., Professor Emeritus, U of the Aegean Former Professor at California State University, Fullerton, USA  

URL: http://www2.env.aegean.gr/labs/Remote_sensing/Remote_sensing.htm

  SCHEDULE OF THE MATERIAL PER WEEK

No.Lectures and discussionsWorkshop
1Introduction to Internal Balance – Plato’s modelInternal/external balance: Practice-1
2Introduction to External Balance Aristotle’s model, the use of elementary math analysisInternal/external balance: Practice-2
3Internal balance: Mathematical analysisInternal/external balance: Practice-3
4Nature: laws and rules the role of balance, StatisticsInternal/external balance: Practice-4
5The human error model, prejudice and consequences, mathematical revelation of Supreme Being attributesInternal/external balance: Practice-7
6Curricula Reorganization at all levels, the virtuous personInternal/external balance: Practice-10
7Computers,  and Artificial Intelligence, smarter studentsInternal/external balance: Practice-11
8Astronomy, the celestial sphere, the solar system, timeInternal/external balance: Practice-12
9The Orphic Egg and the Universe, The Ether, Neural Networks, Internet Social Media, Where Are We Going?Internal/external balance: Practice-13
10Conclusions, evaluationInternal/external balance: Practice-14

Procedure: 30-minute lecture, 60-minute discussion, and workshop.

Workshop: Starts by discussing questions regarding the lecture. Then a text assignment from the international literature is discussed. The discussion involves identifying the internal and external balance disturbances occurring in the characters in the text and the resulting consequences.

Notice: The lectures use elementary mathematics and statistics to analyze philosophical structures. The idea is to expand the ability of the human mind to understand the philosophical structures covered in the lectures. Therefore, the workshop does not use mathematics.

The coordinator for the course is Dimitris Voggolis, also coordinator of IHA/ODEG Greek Language. vogdim36@gmail.com

The coordinator for the workshop is Ellene S. Phufas, Professor, English, SUNY ERIE, Buffalo NY phufas@ecc.edu