ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΑΞΗ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”

Στις 10 Απριλίου 2021 ξεκινάμε μια ΖΟΥΜ διαδικτυακή τάξη 14 μαθημάτων για την Ελληνική Παιδεία. Τα μαθήματα θα προσφέρονται κάθε Σάββατο 8:00 – 9:00 μμ ώρα Ελλάδος και δεκτοί γίνονται εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και όσοι το επιθυμούν. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και προσφέρονται από  το Ελληνικό Διδασκαλείο των International Hellenic Association – IHA και Οργανισμός για τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας – ΟΔΕΓ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ihatz@aegean.grμαζί με ένα σύντομο βιογραφικό μέχρι 200 λέξεων. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι 6 Aprilίου 2021.
Προαπαιτούμενα: Ελληνική γλώσσα ομιλούμενη και γραπτή.
Ελάχιστος αριθμός: παρακολουθούντων 5, μέγιστος 15.
Υλικό διδασκαλίας: σε έντυπη ηλεκτρονική μορφή θα διατίθεται δωρεάν από τον διδάσκοντα.
Υπεύθυνος και διδάσκων: Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου.
   Τ. καθηγητής Πανεπιστημίου CSUF, USA
   URL: http://www2.env.aegean.gr/labs/Remote_sensing/Remote_sensing.htm

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.

Ο συντονιστής για το Ελληνικό Διδασκαλείο του ΙΗΑ – ΟΔΕΓ, Δημήτρης Βόγγολης.

Χαιρετισμούς,

Γιάννης
=======================================================
Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος, MSCE, PhD
Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τ. καθηγητής Πανεπιστημίου CSUF, USA
Πύργοι Θερμής, Μυτιλήνη, 81100
Tel. +30-22510-71762
E-mail: ihatz@aegean.gr
URL: http://www2.env.aegean.gr/labs/Remote_sensing/Remote_sensing.htm