Πρόσκληση Μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας στην Αμερική

Αγαπητοί Γονείς κάτοικοι των ΗΠΑ.

Η Διεθνής Ελληνική Ένωση International Hellenic Association (ΙΗΑ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας(ΟΔΕΓ) δημιουργεί γέφυρες για να ενώσει τους Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μία από τις δεσμεύσεις τους είναι να προωθήσουν την Ελληνική γλώσσα στους απανταχού Έλληνες της  Διασποράς και όχι μόνο,  μέσω του on line Zoom Ελληνικού Φροντιστηρίου που έχει δημιουργηθεί. 
Θα προβούμε στην  υλοποίηση αυτής  της προσπάθειας χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία καταξιωμένων και  έμπειρων εκπαιδευτικών, στην διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας. 
 Στις Η.Π.Α. Νεοελληνικά θα διδάξει η Κυρία Νίνα Γκατζούλη, (NinaGatz@comcast.net). Αντιπρόεδρος του ΙΗΑ, η οποία έχει διδάξει Ελληνικά σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Πανεπιστήμιο) τα τελευταία τριάντα χρόνια.  

Η κα. Ν. Γκατζούλη θα διδάσκει Νεοελληνικά σε παιδιά ηλικίας 7-9 ετών, τα οποία δεν έχουν σαν  μητρική γλώσσα την Ελληνική, δύο φορές την εβδομάδα: Τετάρτη και Παρασκευή από τις 4:00έως τις 5:00 μ.μ ώρα Ελλάδος. 

 Όλα τα  μαθήματα  θα παρέχονται δωρεάν. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για συνεννόηση και ρύθμιση των λεπτομερειών που αφορούν την προσπάθεια αυτή!

Δημήτρης Βόγγολης

Συντονιστής  και μέλος του ΙΗΑ

Vogdim36@gmail.com


Dear  parents living in the USA, 

The International Hellenic Association (IHA) in collaboration with the Organization for the Dissemination of the Greek Language (ODEG) is building bridges to unite Greeks around the world.

One of the commitments undertaken by these entities is to promote the Greek language to Greeks everywhere in the Diaspora and beyond, through the online Zoom Greek Tutoring Center that has been created.

We shall implement this effort using the know-how of renowned and experienced teachers in the teaching of the Greek language.

Mrs. Nina Gatzoulis, Vice President of IHA will be teaching Modern Greek in USA. Nina has taught Greek at all levels of education (Primary, High School and University) for the last thirty years.

Mrs. Gatzoulis ( NinaGatz@comcast.net ) will teach Modern Greek to children aged 7-9, whose mother tongue is not Greek, twice a week: Wednesday and Friday from 4:00 to 5:00 pm ET.

All lessons are free of charge.

Contact us to arrange the details regarding this effort!

Dimitris Voggolis  Major general

Coordinator and member of IHA

vogdim36@gmail.com