ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κανονισμός επιτροπών 


 

1. ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ  01/08/17

2. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ    01/07/18

3. ΘΡΑΚΗ   10/02/18

4. ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΝΗΣΟΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ   06/09/17

5. ΚΥΠΡΟΣ     10/07/17

6.  SOUSAKI 01/03/18

 7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ    02/04/18

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 

9. ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 14/09/18

10. FUNDRAISING  03/01/19

11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 23/02/19

      α. Βαλκάνια & Εύξεινος  Πόντος 04/03/19

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

13. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

14. Αγοράζω Ελληνικά 02/04/19

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.