Προϋπολογισμός

Ανακ/νιση Σχολείου & εξ.Χρν..70,000.00

Παιδική Χαρά…………….……..……25,865.16

Γήπεδο Μπάσκετ…….………..……..2,689.56

Περίφραξη (κουμούλες)…………… 3,000.00

Ηρώον…………………………….…….……..8,000.00 est

Τουαλέτες εξωτερικές………..…….. 9,500.00 est

Φωτισμός (Εξ/κος-Γήπεδα)……. 14,200,00 est

Φωτισμός (Περ/κού δρόμου)….. 11,300.00 est

Φωτοβολταϊκά…………….…………….. 11,500.00 est

Εσωτερικός Εξοπλισμός…………….23,200 est


Σύνολο………………..……..…………..……179,254.72