Συμφωνίες & Εργασίες
 1. 03/06/22 Αίτηση Άδειας και Μελέτης από Δήμο Καλύμνου
 2. 19/09/22 Παράδοση Άδειας/Μελέτης Δήμου Καλυμνίων
 3. 17/11/22 Υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ ΙΗΑ/Εργολάβου
 4. 30/11/22 Αρχή Εργασιών – ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ
 5. 09/12/22 Εργασίες ημέρας
 6. 10/12/22 Εργασίες ημέρας
 7. 15/12/22 Εργασίες ημέρας
 8. 19/12/22 Εργασίες ημέρας
 9. 26/12/22 Εργασίες ημέρας
 10. 27/12/22 Εργασίες ημέρας
 11. 28/12/22 Εργασίες ημέρας
 12. 07/01/23 Εργασίες ημέρας
 13. 07/01/23 Παλαιά Κουζίνα
 14. 09/01/23 Εργασίες ημέρας
 15. 11/01/22 Οι πρώτοι μαθητές φτάσανε
 16. 11/01/23 Εργασίες ημέρας
 17. 12/01/23 Εργασίες ημέρας
 18. 13/01/23 Εργασίες ημέρας
 19. 14/01/23 Εργασίες ημέρας
 20. 15/01/23 Εργασίες ημέρας
 21. 20/01/23 Εργασίες ημέρας
 22. 17/01/23 Εργασίες ημέρας
 23. 18/01/23 Εργασίες ημέρας