Συμφωνίες & Εργασίες
 1. 03/06/22 Αίτηση Άδειας και Μελέτης από Δήμο Καλύμνου
 2. 19/09/22 Παράδοση Άδειας/Μελέτης Δήμου Καλυμνίων
 3. 17/11/22 Υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ ΙΗΑ/Εργολάβου
 4. 30/11/22 Αρχή Εργασιών – ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ
 5. 09/12/22 Εργασίες ημέρας
 6. 10/12/22 Εργασίες ημέρας
 7. 15/12/22 Εργασίες ημέρας
 8. 19/12/22 Εργασίες ημέρας
 9. 26/12/22 Εργασίες ημέρας
 10. 27/12/22 Εργασίες ημέρας
 11. 28/12/22 Εργασίες ημέρας
 12. 07/01/23 Εργασίες ημέρας
 13. 07/01/23 Παλαιά Κουζίνα
 14. 09/01/23 Εργασίες ημέρας
 15. 11/01/22 Οι πρώτοι μαθητές φτάσανε
 16. 11/01/23 Εργασίες ημέρας
 17. 12/01/23 Εργασίες ημέρας
 18. 13/01/23 Εργασίες ημέρας
 19. 14/01/23 Εργασίες ημέρας
 20. 15/01/23 Εργασίες ημέρας
 21. 20/01/23 Εργασίες ημέρας
 22. 14/02/23 Εργασίες ημέρας
 23. 19/02/23 Εργασίες ημέρας
 24. 25/02/23 Εργασίες ημέρας
 25. 01/03/23 Εργασίες ημέρας
 26. 08/03/23 Εργασίες ημέρας
 27. 09/03/23 Εργασίες ημέρας (παραλαβή εσωτερικού εξοπλισμού)
 28. 10/3/23 Εργασίες (Έπιπλα Σχολείου στη Κάλυμνο μέσα στο «Μανιά» έτοιμα να μεταφερθούν στην .Ψέριμο.)
 29. 14/3/23 Εργασίες
 30. 23/3/23 Εργασίες (ολοκλήρωση της κουμούλας)
 31. 10/4/23 Εργασίες
 32. 11/4/23 Εργασίες
 33. 3/6/23 Εργασίες (ΗΡΩΟΥ του Μεγάλου Αλεξάνδρου)
 34. 3/6/23 Εργασίες (Πόρτας του Σχολείου)