ΣΧΕΔΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ Σχολείου (1) (Νίκος Δικέφαλος)

ΣΧΕΔΙΑ Σχολείου (2) (Νίκος Δικέφαλος)

ΣΧΕΔΙΟ Σχολείου και Αυλής (Νίκος Δικέφαλος)

ΣΧΕΔΙΟ Σχολείου και Αυλής (Μιχάλης Αρβύθης)

ΣΧΕΔΙΑ Παιδικής Χαράς (Νίκος Δικέφαλος)

ΣΧΕΔΙΑ Γηπέδου Μπάσκετ (Νίκος Δικέφαλος)

ΣΧΕΔΙΑ Ηρώου Μ. Αλεξάνδρου. (Νίκος Δικέφαλος)

ΣΧΕΔΙΑ Ηρώου Μ. Αλεξαλνδρου. (Σακ, Κουτούζης)

ΣΧΕΔΙΑ Φωτοβολταϊκού πάρκου (Νίκος Δικέφαλος)

ΣΧΕΔΙΑ Ηλιακού θερμοσίφωνα & Φωτοβολταϊκό πάρκο οροφής (Νίκος Δικέφαλος)

ΣΧΕΔΙΑ Τουαλέτας (Νίκος Δικέφαλος)

ΣΧΕΔΙΟ Φωτισμού (Νίκος Δικέφαλος)

ΣΧΕΔΙΟ Φωτισμού (2) (Νίκος Δικέφαλος)