ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑHOTELS

  1. ΨΕΡΙΜΟΣHALIKOS – τηλ. 2243 059905
  2. ΨΕΡΙΜΟΣANNA. τηλ. 6950561241,
  3. Κάλυμνος – Olympic τηλ. 2243 051710
  4. Κώς – Ολυμπία. τηλ. 2242 022812.

ΔΩΜΑΤΙΑ -ROOMS

Σεβαστή 2243022430, Νομική 6973298230. 


ΑΕΡ/KA ΔΡΟΜ/ΓΙΑ – AIRWAY SCHEDULES

AIGEAN προς ΚΩΣ

JET AIRWAYS προς Κάλυμνο


ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ- USEFULL PHONES

Ιατρείο Ψερίμου -Χρήστος


Λιμενοφύλακας Ψερίμου

Λιμεναρχείο Καλύμνου

Λιμεναρχείο Καλύμνου

Νοσοκομείο Καλύμνου

Αστυνομία Καλύμνου

Τουριστική Αστυνομία Καλύμνου

=================

Νοσοκομείο Κώς

Λιμεναρχείο Κώς

Λιμεναρχείο Κώς

Αστυνομία Κώς

Τουριστική Αστυνομία Κώς

Σταθμός Ταξί

 6943260063 και 6976572394


22433 61931

22430 22100

22430 24444

22430 22100

22420 23423

22420 26594

22420 26595

22420 22100

22420 26666

22420 22777