Τον Ωραίο εκείνο τον ΚαιρόΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΨΕΡΙΜΟΥ (που πρέπει να καλυφθούν.)

Δωρεές για την Ανακαίνιση του σχολείου Ψερίμου

  1. ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΟ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ
  2. Οδοιπορικό Τάσου Μαμουζέλλου σε Μαραθώντα και Πλινθοκεραμοποιίον του Παππού του.
  3. Οικογένειες Ψερίμου
  4. 1999-Στο σχολείο τής Ψερίμου.
  5. Τα νήπια της Ψερίμου
  6. Διάφορες Φωτογραφίες Μαθητών Ψερίμου
  7. Αρχειακά έγραφα σχολείου και μαθητών