ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΨΕΡΙΜΟΥ που πρέπει να καλυφθούν.


Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Η διαμόρφωση του χώρου σε επίπεδο εδάφους θα γίνει από τον εργολάβο που ανέλαβε το έργο. Ο φωτισμός θα αφορά τον συνολικό φωτισμό του χώρου. Απαιτείται όμως ο σχετικός εξοπλισμός της παιδικής χαράς, με (ενδεχομένως) ειδική επίστρωση για τα παιδιά. Η παιδική Χαρά θα εξυπηρετήσει, τους μαθητές, 400 προσκόπους που κατασκηνώνουν το καλοκαίρι στην Ψέριμο, 30-40 καλοκαιρινούς παραθεριστές και. 40- 50 παιδιά που καταφθάνουν καθημερινά για μονοήμερη επίσκεψη τουριστών. (υπολογιζόμενο κόστος 41,865.00 ευρώ)

The ground level space configuration will be executed by the contractor in charge of the project. The illumination will encompass the entire area, although specialized equipment may be necessary for the children’s playground, such as a coating suitable for their use. The playground will accommodate 400 students, 30-40 summer vacationers, 40-50 daily visiting children for tourism purposes, and 400 scouts camping in Psarimo during the summer. The estimated cost is 41,865.00 euros.”

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

Η διαμόρφωση του χώρου σε επίπεδο εδάφους θα γίνει από τον εργολάβο που ανέλαβε το έργο. Ο φωτισμός θα αφορά τον συνολικό φωτισμό του χώρου. Απαιτείται όμως ο σχετικός εξοπλισμός του γηπέδου για μπάσκετ και ποδόσφαιρο 5Χ5, με (ενδεχομένως) ειδική επίστρωση για τους αθλητές. (Υπολογιζόμενο κόστος 38,789.00 ευρώ)

The ground-level space configuration will be carried out by the contractor responsible for the project. The lighting will pertain to the overall illumination of the area. However, the relevant equipment for the 5×5 basketball and soccer field is required, potentially including a special coating for the athletes. (Estimated cost: 38,789.00 euros)


Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ

Η διαμόρφωση του χώρου σε επίπεδο εδάφους θα γίνει από τον εργολάβο που ανέλαβε το έργο. Ο φωτισμός θα αφορά τον συνολικό φωτισμό του χώρου. Απαιτείται όμως άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου και σχετική διαμόρφωση της πλατείας. (υπολογιζόμενο κόστος 6,000.00 ευρώ)

The shaping of the ground-level space will be executed by the contracted party assigned to the project. The illumination will encompass the comprehensive lighting of the space. Nonetheless, it is required to include a statue of Alexander the Great and a relevant formation of the square. (Estimated cost: 6,000.00 euros)

Δ. ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΑΣΚΑΛΑΣ/ΟΥ (Ανάγκες)


Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΚΑΛΑΣ/ΟΥ (ανάγκεs)ΣΤ. ΚΟΥΖΙΝΑ (Ανάγκες)

==========


Ζ. ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ανάγκες)

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Η αυλή του σχολείου χρειάζεται 200 τετραγωνικά πέτρας Καλύμνου για επίστρωση μονοπατιού και ηρώων Μεγάλου Αλεξάνδρου (Υπολογιζόμενο κόστος 1,000 ευρώ)

Ανάγκες Σχολείου σε μορφή «Newsletter»

ΔΩΡΕΕΣ

Χορηγοί of International Hellenic Association

Επικοινωνία