ΕΒΡΟΣ: NEA ΔΩΡΕΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΗΕΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Claymont, Delaware 19703 U.S.A

http://www.professors-PhDs.com.

    Mail: IHAHellas@gmail.com        
  

              Δεκέμβριος 24, 2020

Το International Hellenic Association (ΙΗΑ), ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός και μη κομματικός οργανισμός με έδρα το Delaware των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των πολλαπλών δραστηριοτήτων του,  υλοποιεί ένα πρόγραμμα υποστήριξης των αναγκών αποτελεσματικής προστασίας των συνόρων της πατρίδας μας στον Έβρο, μέσω της «Επιτροπής Έβρου» του ΙΗΑ.

Η πρώτη δράση του προγράμματος ξεκίνησε μετά τον απροκάλυπτο υβριδικό πόλεμο που εξαπέλυσε η Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2020 στον Έβρο. Η δράση είχε σαν στόχο την προμήθεια μεγάλων τεμαχίων κυβόλιθων για τον αποκλεισμό διόδων εισόδου παράνομων μεταναστών και επικίνδυνων για την δημόσια ασφάλεια της Ελλάδος ατόμων. Η δράση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020 με την (τμηματική) παράδοση ογδόντα συνολικά τεμαχίων κυβόλιθων, συνολικής αξίας 4.500 Ευρώ.

Η δεύτερη δράση του προγράμματος και μετά από σχετική συνεννόηση με τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές, αφορά την προμήθεια τεσσάρων θερμικών καμερών τελευταίας τεχνολογίας, συνολικού προϋπολογισμού 35.960 Ευρώ.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2020, παραδόθηκε στο Δ΄ Σώμα Στρατού η πρώτη θερμική κάμερα ΤΗΕΟΝ Ελληνικής παραγωγής, αξίας 8.990 Ευρώ. Συγκεκριμένα, ο Υποστράτηγος ε.α. Γεώργιος Γεωργιάδης, πρώην Πρόεδρος του παραρτήματος Ένωσης Αποστράτων Ξάνθης και μέλος του ΙΗΑ, έγινε δεκτός από τον Διοικητή του Δ’ Σώματος Στρατού «ΘΡΑΚΗ» Αντιστράτηγο Άγγελο Ιλαρίδη ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την δωρεά της Θερμικής Κάμερας THEON καθώς και για τη διαρκή μέριμνα του ΙΗΑ να παρέχει δωρεάν πολύτιμα μέσα προς το Δ’ Σ. Στρατού. Στην συνέχεια, η πρώτη θερμική κάμερα ΤΗΕΟΝ παραδόθηκε στον Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου Διοικητή Δ ‘ Σ. Στρατού, Σχη (ΠΒ) Κωνσταντίνο Συρλαντζή.

Στην συγκέντρωση του αναγκαίου ποσού για την πρώτη θερμική κάμερα, συνέβαλαν αποφασιστικά η HANC (Hellenic American National Council), η 12η Περιφέρεια της ΑΧΕΠΑ, μιας από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες οργανώσεις του Ελληνισμού, η ΟΜΑΔΑ 21 Μακεδονίας Θράκης – Κίνηση Πατριωτικής Αφύπνισης, η ομάδα φιλελλήνων Harrys Vitas καθώς και διάφορα μέλη του ΙΗΑ.

Ήδη άρχισε η συγκέντρωση του ποσού που απαιτείται για την αγορά της δεύτερης θερμικής κάμερας – όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν κάποιο (συμβολικό έστω) ποσό από Ελλάδα ή από ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη, Αυστραλία μπορούν να ενημερωθούν από την ειδική ενότητα Ενισχύουμε τον Έβρο της ιστοσελίδας του ΙΗΑ (https://professors-phds.com/23818-2/).

Η διαχρονική απειλή που αντιμετωπίζει η Ελλάδα εξ ανατολών και η Κύπρος από τον βορρά, αυξάνεται κατακόρυφα με τις νέο-οθωμανικές φαντασιώσεις του μείγματος ισλαμο-φασιστών που ελέγχουν την σημερινή τουρκική εξουσία, καθιστώντας την ποικιλόμορφη ενίσχυση της εθνικής άμυνας όχι μόνο απόλυτα αναγκαία αλλά και κορυφαίας προτεραιότητας.

Ολόκληρος ο Ελληνισμός, μέσα ή έξω από την Ελλάδα και την Κύπρο, αναλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες, οι οποίες όταν αθροιστούν όλες μαζί είναι βέβαιο πως θα αποτελέσουν ένα ισχυρό όπλο αποτροπής, στον απροκάλυπτο υβριδικό πόλεμο που κήρυξε εναντίον μας  η Τουρκία από τον Νοέμβριο του 2019 με το τουρκολιβυκό «μνημόνιο», τα «σύνορα της καρδιάς», τις «γαλάζιες πατρίδες» και άλλες εξωπραγματικές ανοησίες που είναι όλες καταδικασμένες να αποτύχουν μπροστά την εντεινόμενη.
κινητοποίηση του όπου γης Ελληνισμού αλλά και των φιλελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Από το ΔΣ του ΙΗΑ

ΠΗΓΗ: INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION

23 Δεκεμβρίου 2020: Εκ μέρους του ΙΗΑ ο υποστράτηγος ε.α. Γεώργιος Γεωργιάδης παραδίδει στον Δ/ντή Επιτελικού Γραφείου Διοικητή Δ΄ Σώματος Στρατού Σ/χη Κωνσταντίνο Συρλαντζή μια θερμική κάμερα ΤΗΕΟΝ ελληνικής παραγωγής.

December 23, 2020 On behalf of the IHA, Veteran Major General Georgios Georgiadis delivered to the Office of the Comander  of the 4th    Army Corp  Colonel Konstantinos Syrlantzis one THEON thermal imaging camera ( made in Greece). 


A NEW DONATION TOWARDS PURCHASE OF THEON THERMAL IMAGING CAMERAS  FOR THE PURPOSE OF SUPPORTING SECURITY AT THE EVROS RIVER BORDER

The International Hellenic Association (IHA) is a non-profit non-governmental and non-partisan organization headquartered in Delaware (US).  Among the IHA’s multifaceted  activities, the association  implements  a program of support for the needs of the border protection of our homeland at the Evros River  by means of one of its committees – the “Evros Committee” of the IHA.

The program’s first supportive action began after the open hybrid war that Turkey unleashed in February 2020 at the Evros River border. The action was aimed at supplying large blocks of concrete stone to barricade the entry routes of illegal immigrants and other persons deemed dangerous to the public safety of Greece. The action was completed in June 2020 with the (partial) delivery of a total of eightyconcrete blocks, with a total value of 4,500 Euros.

After relevant consultation with the competent military authorities, the second action of the program concerns itself with the supply of four state-of-the-art thermal cameras, with a total budget of 35,960 Euros.

On December 23, 2020, the first THEON thermal imaging camera (manufactured in Greece), worth 8,990 EU, was delivered to the 4th Army Corps. Retired General Georgios Georgiadis, former President of the Xanthi Branch of the Union of Veterans and a member of the International Hellenic Association (IHA), was welcomed by the Commander of the 4th Army Corps “THRACE” Lieutenant General Angelos Ilaridis who expressed his gratitude for the donation of the THEON thermal camera as well as for by IHA’s continuous efforts in donating valuable resources to the 4th Army. Subsequently, the first THEON thermal imaging camera was handed over to the Director of the Staff Office of the Commander of the 4th Army,  Colonel Konstantinos Syrlantzis.

The following organizations decisively contributed and  collected the necessary amount for  the  purchase of the first  thermal imaging camera:   HANC (Hellenic American National Council), the 12th District of AHEPA, one of the oldest and largest organizations of Hellenism, the GROUP 21 of Macedonia Thrace – Patriotic Awakening Movement, the Philhellenic team called Harrys Vitas as well as various members of the IHA.

The collection of the amount required for the purchase of the second thermal camera has already started.  Those who wish to donate any amount (even a symbolic one) from Greece or from the USA, Canada, Europe, or Australia can obtain information and details by visiting the special section called “We Strengthen the Evros” at the IHA website: https://professors-phds.com/23818-2/

The unending threats facing Greece from the east and facing Cyprus from the north are mounting alarmingly from an assortment of Islamo-fascists controlling the current Turkish government with their neo-Ottoman fantasies making a diversified strengthening of Greek national defense not only absolutely necessary, but also an absolutely indispensable priority.

Collectively, Hellenism, whether inside or outside of Greece and Cyprus, undertakes various initiatives, which when combined together will surely be a powerful weapon of deterrence against the crude hybrid war that Turkey declared against us starting in November 2019 with its announcement of Turkish-Libyan “memorandum”, the “borders of the heart”, the “blue homelands” and other surreal nonsense which is all doomed to fail in the face of the intensifying mobilization of Hellenism and the Philhellenes around the world.

IHA Executive Council

ΠΗΓΗ: INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.