Δελτίο Τύπου για το πρόγραμμα ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ & ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION (USA)
KAI
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Επικοινωνία: Ihahellas@gmail.com , τηλ: 6939-250584
president@smallisland.eu. τηλ: 6937-659825.

img_8060

 

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ &
ΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΜΑΣ ΝΗΣΙΑ

Μια πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία συντονισμού βοήθειας προς τα σχολεία των ακριτικών μας νησιών την οποία υλοποιεί ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός

IHA Professors PHDS (https://professors-phds.com/),

ήδη διευρύνεται με την συνεργασία του Ελληνικού Δικτύου Μικρών νησιών, επίσημου μέλους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών (http://www.smallislands.org/ ).

Η πρωτοβουλία αφορά τον εφοδιασμό των σχολείων των μικρών ακριτικών νησιών της Ελλάδος σε είδη άμεσης ανάγκης τα οποία δυστυχώς αδυνατούν να εξασφαλίσουν εξ αιτίας της τρέχουσας, αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής, ο ΙΗΑ και το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών απευθύνονται προς το Ελληνικό κοινό να βοηθήσει

· Είτε καταθέτοντας στον υπ΄ αριθμ. 110/47025496 λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης του ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΙΒΑΝ GR65 0110 1100 0000 1104 7025 496), από το οποίο αγοράζονται τα αναλώσιμα είδη που αποστέλλονται στα ακριτικά νησιά, αναφέροντας απαραίτητα ότι αφορά τον κωδικό πελάτη (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ-21000515)

· Είτε προσκομίζοντας ότι μπορεί ο κάθε ένας από αναλώσιμα ή άλλα υλικά που είναι πολύτιμα για τα σχολεία μας, στον αποθηκευτικό χώρο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών στην Αθήνα (οδός Ερμού 53, ΤΚ 10635, Τηλ. 210 3319940, 6937 659825).

Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία ενημέρωση του ΙΗΑ μέσω του e-mail IHAHellas@gmail.com.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ» αφορά τα ακριτικά νησιά της Ελλάδος.

Μέχρι σήμερα, το σύνολο της αξίας των αναλώσιμων που απεστάλησαν στα ακριτικά νησιά ανέρχεται σε 4.657 Ευρώ – όλα από δωρεές των μελών του ΙΗΑ και ιδιωτών.

https://1drv.ms/x/s!AnVUwC2hgclXgRbDQQqoeh38Y4tX

Επίσης στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής, ο ΙΗΑ απευθύνθηκε σε γνωστές επιχειρήσεις που καλύπτουν την παραγωγή ή την εισαγωγή των αναγκαίων ειδών άμεσης ανάγκης για τα σχολεία των ακριτικών μας περιοχών, όπως κλιματιστικά ψύξης-θέρμανσης, διαδραστικούς πίνακες, πόρτες ασφαλείας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πολλά είδη γραφικής ύλης κ.α.

Ήδη, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής η «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.» (ιδρύθηκε το 1987, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες κλιματιστικών του κόσμου, αναβίωσε την ΙΖΟΛΑ και συμμετέχει στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε) προσέφερε στο 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, στο Καστελλόριζο, ένα κλιματιστικό 18,000 BΤU, συνολικής αξίας άνω των 1.200 Ευρώ.

Οι αναλυτικοί κατάλογοι των συνολικών αναγκών των σχολείων λαμβάνονται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό IHA Proffesors PHDS και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του

 

(https://professors-phds.com/schools/).

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συνεισφέρει στην πρωτοβουλία αυτή, αποστέλλει την προσφορά της σε είδη είτε απ΄ ευθείας στα κατά τόπους σχολεία των ακριτικών μας περιοχών, είτε στον αποθηκευτικό χώρο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών στην Αθήνα (οδός Ερμού 53, ΤΚ 10563, Τηλ. 210 3319940, 6937 659825).

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία υποστηρίζεται όχι μόνο από επιχειρήσεις με αυξημένη κοινωνική υπευθυνότητα ή από μέλη του IHA Professors PHDS αλλά και από μεμονωμένους ιδιώτες.

ΠΗΓΗ:  International Hellenic Association