ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΨΕΡΙΜΟΥ==========================================================

ΔΩΡΕΑ: του International Hellenic Association & Δωρητών 3/9/34


Ηρώον Μεγάλου Αλεξάνδρου

ΔΩΡΕΑ: Καθ. Νίνας Γκατζούλη Α/πρόεδρος ΙΗΑ και πρώην συντονίστριας Παμμακεδονικών Οργανώσεων Υφηλίου και Καίτης Γάκης Καψής Πρέσβηρας Καλής Θελήσεως ΙΗΑ, προέδρου Γυναικών Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας εν Αθήναις. 3/9/23ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΠαιδικό Πάρκο


Παιδική Χαρά νηπίων


Παιδική Χαρά μεγάλων παιδιώνΑΝΑΓΚΕΣ ΨΕΡΙΜΟΥ


Δημιουργία κατοικιών

Ο βασικός στόχος του ΙΗΑ για την Ψέριμο και τα άλλα μικρά ακριτικά νησιά, είναι η ανάπτυξη και η αύξηση του πληθυσμού τους. Ως προς το δεύτερο, μία από τις προϋποθέσεις είναι η διαθεσιμότητα σε κατοικίες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα κατασκευαστεί με την βοήθεια της οργάνωσης μικρός αριθμός οικημάτων, κατάλληλων για την εγκατάσταση οικογενειών με μικρά παιδιά. 
==================

The main objective of IHA for Pserimos and the other small border islands is the development and increase of their population. Regarding the second, one of the conditions is the availability of housing. To achieve this goal, a small number of houses suitable for the settlement of families with young children will be built with the help of the organization.


Photovoltaic Park 300 Kw

Προτείνεται ένα φωτοβολταϊκό πάρκο για την Ψέριμο. Με τον πλούτο του ηλιακού φωτός, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο μπορεί εύκολα να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες των κατοίκων του νησιού και να βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Επιπλέον, θα προσθέσει στην ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού και θα βοηθήσει στη διατήρηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος.

============
It is recommended a photovoltaic park for Pserimos. With abundant sunlight[[, a photovoltaic park can easily fulfill the energy needs of its residents and also help in reducing the carbon footprint. Additionally, it will add to the island’s energy independence and help in maintaining a sustainable environment.=========================

The small island of Pserimos definitely needs lighting from the one pier on the right to the other pier on the left via the peripheral road. This lighting will not only improve the safety of pedestrians, but it will also enhance the island’s beauty at night. It will also be beneficial for businesses along the beachfront to stay open longer and attract more visitors. Overall, the installation of lighting on this route would be a wise investment for the island’s development.


ΔρόμοιStreets


Ελικοδρόμιο Heliport

Ένα ελικοδρόμιο  στο μικρό νησί της Ψερίμου είναι απαραίτητο. Σε αναγκαίες περιστάσεις όπου οι ασθενείς χρειάζονται άμεση ιατρική περίθαλψη, κάθε λεπτό μετράει. Ο χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά ενός ασθενούς από την Ψέριμο στο νοσοκομείο ενός άλλου νησιού η στην ηπειρωτική Ελλάδα μπορεί να είναι κρίσιμος για την ζωή του. Με ένα  ελικοδρόμιο στο νησί, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μπορούν να παρέχονται γρήγορα και αποτελεσματικά μέσω της χρήσης ελικοπτέρων, διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς λαμβάνουν την ιατρική περίθαλψη που χρειάζονται το συντομότερο δυνατό.

=============================

A heliport at the small island of Pserimos is needed. In emergency situations where patients need urgent medical attention, every minute counts. The time it takes to transport a patient from Pserimos to the hospital on the mainland can be critical for their well-being. With a heliport on the island, emergency medical services can be quickly and efficiently provided through the use of helicopters, ensuring patients get the medical attention they need as quickly as possible.


Πυρόσβεση κατασκήνωσης Προσκόπων

Firefighting of the Boy Scouts camp


Διαχείρηση αποβλήτων -Waste management $

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

Όλες οι κοινότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, απαιτούν κατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων. Με 20 μόνιμους κατοίκους, η Ψέριμος χρειάζεται οπωσδήποτε ένα σύστημα για την αντιμετώπιση των απορριμμάτων της. Χωρίς κατάλληλη διαχείριση, τα απορρίμματα μπορούν να συγκεντρωθούν και να προκαλέσουν προβλήματα υγείας και περιβάλλοντος. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο για την Ψέριμο να έχει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων για να εξασφαλίζει ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον για τους κατοίκους της.

=============

All communities, regardless of their size, require proper waste management. With 20 permanent residents Pserimos definite  needs a system in place to handle its waste. Without proper management waste can accumulate and cause health and environmental issues. Therefore, it is essentially for Pserimos to have an efficient waste management system to ensure a clean and healthy environment for its residents.
ΜαρίναMarina

Μία μικρή μαρίνα θα αυξήσει σίγουρα τον τουρισμό στην Ψέριμο, καθώς θα παρέχει εύκολη πρόσβαση στο νησί για κατόχους σκαφών και ναυτικούς. Αυτοί οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την ομορφιά του νησιού και τις ταβέρνες του. Επιπλέον, η μαρίνα θα δημιουργήσει έσοδα για τις τοπικές επιχειρήσεις, καθώς οι ναυτικοί είναι γνωστοί για το να ξοδεύουν χρήματα σε φαγητό, ποτά και αναμνηστικά. Συνεπώς, η μικρή μαρίνα θα έχει θετική επίδραση στον τουρισμό και τα έσοδα της Ψερίμου.

===========

A small marina will definitely increase tourism in Pserimos since it will provide easy access to the island for yacht owners and sailors. These visitors will have the opportunity to experience the beauty of the island and its tavernas. Additionally, the marina will generate revenue for the local businesses, as sailors are known to spend money on food, drinks and souvenirs. Therefore, the small marina will have a positive impact on Pserimos’ tourism and revenue.


Πυροσβεστικό Firefighting truck


Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο Electric car


Προτείνεται μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να βοηθά στη μεταφορά ανθρώπων και εξοπλισμού στο χωριό και στον χώρο της κατασκήνωσης. Αυτό θα έκανε το ταξίδι πολύ πιο εύκολο και άνετο για τους ηλικιωμένους και όσους φέρνουν βαρύ εξοπλισμό. Θα βοηθούσε επίσης στη μείωση της σωματικής κόπωσης των προσκόπων  και θα εξασφάλιζε ότι έχουν αρκετή ενέργεια και δύναμη για να απολαύσουν την εμπειρία της κατασκήνωσης. Συνολικά, ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα ήταν μια πρακτική και αποτελεσματική λύση για τις ανάγκες μεταφοράς στο χωριό και στο χώρο της κατασκήνωσης.

=========

It is recommended a small electric car to help transport people and supplies to the village and the camping site. This would make the journey much easier and more comfortable for older people and those carrying heavy equipment. It would also help to reduce the amount of physical strain on the boyscouts and ensure that they have enough energy and strength to enjoy their camping experience. Overall, a small electric car would be a practical and efficient solution to the transportation challenges faced by both the elderly and the boyscouts.


DRONES