Ενισχύσατε τις Ανάγκες Σχολείων Μικρών Ακριτικών Νησιών


ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ (1 μαθητής)

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΝΔΟY (1 μαθητής)

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΙΩΝ (2 μαθητές)

ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑ (5 μαθητές)

Αν θέλετε να μετοικήσετε σε ένα από τα νησιά μας, πληροφορίες από το INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATIOΝ (IHAHellas@gmail.com) τηλ: 693 9250584