Οργανισμοί που συνεργάζονται με το ΙΗΑ

ΑΧΕΠΑ Ελλάς D.-25

Παμμακεδονικές Οργανώσεις Υφηλίου

Οι Φίλοι του Πολιτισμού

Ο Θεόφιλος

Ομάδα 21 (O/21) Makedonia-Θράκη

AHEPA D/12

ΟΔΕ (Οργανισμός Διάδοσης Ελληνικης Γλώσσας)

HANC (Hellenic American National Council)

CHC (Canadian Hellenic Congress)

Συνεργαζόμενα Radio & TV Stations