Οργανισμοί που συνεργάζονται με το ΙΗΑ

ΑΧΕΠΑ Ελλάς D.-25

Παμμακεδονικές Οργανώσεις Υφηλίου

Οι Φίλοι του Πολιτισμού

Ο Θεόφιλος