Οργανισμοί που συνεργάζονται με το ΙΗΑ

ΑΧΕΠΑ Ελλάς D-25

Παμμακεδονικές Οργανώσεις Υφηλίου

Οι Φίλοι του Πολιτισμού

Ο Θεόφιλος