Οργανισμοί που συνεργάζονται με το ΙΗΑ

ΑΧΕΠΑ Ελλάς D.-25

Παμμακεδονικές Οργανώσεις Υφηλίου

Οι Φίλοι του Πολιτισμού

Ο Θεόφιλος

Ομάδα 21 (O/21) Makedonia-Θράκη

AHEPA D/12

ΟΔΕΓ

HANC