The Would-be Successors of Recep T. Erdogan

The Would-be Successors of Recep T. Erdogan The article in Greek Language The article in Turkish language by Leonidas Koumakis* It may be the case that the majority of Turkish society is indignant and groaning under the regime of the absolute one-man monarchy that Recep Tayyip Erdogan has gradually imposed on Turkey. Erdogan may have already … Continue reading The Would-be Successors of Recep T. Erdogan

Recep Tayyip Erdoğan’ın olası halefleri

Makalenin İngilizce çevirisi   Makalenin Yunanca çevirisi Leonidas Kumakis yazıyor* Belki, Türkiye toplumunun büyük bir bölümü, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kademeli olarak uyguladığı tek adam mutlak monarşi rejiminin bıtkınlığından inliyor. Belki, çeşitli mekanizmalarla orduyu, polisi, jandarmayı, istihbarat teşkilatlarını, yargıyı, kitle iletişim araçlarını ve genelinde tüm kamu sektörünü şekillendirip bütün insan haklarını boğazlayarak ömür boyu iktidarda … Continue reading Recep Tayyip Erdoğan’ın olası halefleri