Χριστουγεννιάτικη Εορτή 2021

SUNDAY  27/12/20 20:00 Athens Time ΤΟΠΟΣ: ΙΗΑ ¨ΖΟΟΜ¨ FORUM (Αναμετάδοση από το Facebook του International Hellenic Association.)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εθνικός Ύμνος από Mary Righos, Wilmington, Delaware, USA Αναφορά πεπραγμένων του 2020  των Επιτροπών ΙΗΑ  (Διάρκεια: 2 λεπτά έκαστη) α. Ακριτικές  Νησίδες - Θ. Σπαθόπουλος β. Ελληνικό Φροντιστήριο - Δ. Βόγγολης γ. Τεχνολογίας - Ι. Κόντος δ. Βιβλίων Δημοτικού - Κ.Τζαναβάρας ε. Τουρκοσειρές … Continue reading Χριστουγεννιάτικη Εορτή 2021

Καλά Χριστούγεννα με υγεία

2021 Το International Hellenic Association Εύχεται σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Καλά Χριστούγεννα με υγεία και ένα καινούργιο χρόνο απαλλαγμένο από τα προβλήματα του απερχόμενου. Υπενθυμίζει σε όλους ότι 20 προγράμματα του ΙΗΑ, με κορυφαία την ενίσχυση της άμυνας του Έβρου, την επανακατοίκηση Ακριτικών Νησίδων Αιγαίου & Ιονίου, την διδασκαλία Ελληνικής γλώσσας … Continue reading Καλά Χριστούγεννα με υγεία