Γράμμα σε έναν καλό παιδικό μου φίλο

Γράμμα σε έναν καλό παιδικό μου φίλο του Δημήτριου Θ. Καραμήτσου* 26 Δεκεμβρίου 1974 Αγαπητέ μου φίλε Κώστα, Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και θέλω να σου εκμυστηρευτώ τα αισθήματά μου, όπως τα βιώνω τέτοιες μέρες ευρισκόμενος μάλιστα στο Λονδίνο για μετεκπαίδευση. Οι αναμνήσεις μου για τα Χριστούγεννα διακρίνονται σε δυο φάσεις διακριτές μεταξύ τους και αντίθετες … Continue reading Γράμμα σε έναν καλό παιδικό μου φίλο

Χριστουγεννιάτικη Εορτή 2021

SUNDAY  27/12/20 20:00 Athens Time ΤΟΠΟΣ: ΙΗΑ ¨ΖΟΟΜ¨ FORUM (Αναμετάδοση από το Facebook του International Hellenic Association.)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εθνικός Ύμνος από Mary Righos, Wilmington, Delaware, USA Αναφορά πεπραγμένων του 2020  των Επιτροπών ΙΗΑ  (Διάρκεια: 2 λεπτά έκαστη) α. Ακριτικές  Νησίδες - Θ. Σπαθόπουλος β. Ελληνικό Φροντιστήριο - Δ. Βόγγολης γ. Τεχνολογίας - Ι. Κόντος δ. Βιβλίων Δημοτικού - Κ.Τζαναβάρας ε. Τουρκοσειρές … Continue reading Χριστουγεννιάτικη Εορτή 2021