Σοβαρές αντιδράσεις για βιβλίο του Μ. Ανδρουλάκη

Σοβαρές αντιδράσεις για βιβλίο του Μ. Ανδρουλάκη Από το Ι.Π.Η.Π.Α. Το ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ (Φωτεινή Γραμμή) εφαρμόζοντας κανόνες του Δευτεροκανονικού βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης Σοφία Σεράχ (γραμμένο μεταξύ 190 και 180 π.Χ.), μεταξύ των οποίων «ἡ χεὶρ ἡ ραπίζουσα τὸν βλασφημοῦντα τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἁγιάζει» και «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ … Continue reading Σοβαρές αντιδράσεις για βιβλίο του Μ. Ανδρουλάκη