Το Τάμα του Κολοκοτρώνη

Το Τάμα του Κολοκοτρώνη του Ιωάννη Αναγνωστόπουλου* Ὁ Ὅμιλος τῶν Κοινωφελῶν φορέων μας (Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶΠνευματικῶν Ἀξιῶν, Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τὸ περιοδικό μας «ΦωτεινὴΓραμμή», τὸ ὁποῖον ἀποστέλλομε εἰς 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν) Σᾶς συγχαίρει διὰ τὸ ἀξιέπαινον ἔργο σας. Χαιρετίζομε ἐγκαρδίως τὶς Διαλέξεις ποὺ παρουσιάζει ἐπιτυχῶς ὁ λίαν δραστήριος Σύνδεσμος International Hellenic Association μὲ τὸν Πρόεδρον κ. Εὐάγγελον Ρῆγον καὶ Συντονιστὴν τὸν κ. Δημήτριον Βόγγολην καὶ εὔχεται κάθε ἐπιτυχία. Εὐχαριστοῦμε θερμῶς γιὰ τὴν … Continue reading Το Τάμα του Κολοκοτρώνη