Η Ευρώπη σε ενεργειακή υποτέλεια

Η Ευρώπη σε ενεργειακή υποτέλεια Πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έκοψε το κλαδί της ενεργειακής της ανεξαρτησίας & της οικονομικής της ευδαιμονίας, ακολουθώντας την πράσινη φιλοσοφία: Από παγκόσμιος παίκτης (1952-1990), έγινε ουραγός (1990-2022). του Δρα Αντωνίου Ε. Φώσκολου* Μέλους του ΙΗΑ Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε το 1952. Οι πρωτεργάτες ήταν οι Robert Schuman, Γαλλία, Jean Claude … Continue reading Η Ευρώπη σε ενεργειακή υποτέλεια