Η Απλή Αναλογική ως Αποτύπωμα Κοινωνικής Σύνθεσης

Η Απλή Αναλογική ως Αποτύπωμα Κοινωνικής Σύνθεσης του Ηλία Σταμπολιάδη, Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργού, πρώην Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης, μέλους του ΙΗΑ  Η Απλή Αναλογική σαν εκλογικός νόμος αποτελεί προϋπόθεση για την λειτουργία της Δημοκρατίας και της ισοτιμίας των πολιτών. Παρά ταύτα, η αλλοίωση των εννοιών των λέξεων που συμβαίνει στην εποχή μας έφθασε στο σημείο να θεωρεί την ΑπλήΑναλογική σαν αιτία αδυναμίας δημιουργίας … Continue reading Η Απλή Αναλογική ως Αποτύπωμα Κοινωνικής Σύνθεσης