«Ετεροφοβικοί» – Μία μικρή αλλά εξόχως διεκδικητική ομάδα

Σημαία-σύμβολο των «ΛΟΑΤΚΙ+» Γράφουν οι Μιχαήλ Α. Βιδάλης και Αντώνιος Σ. Ανδρεάτος, μέλη IHA Προοιμιακά και χάριν αποφυγής παρανοήσεων, δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε την ισότητα όλων και είμαστε εναντίον κάθε μορφής διάκρισης. Όχι μόνο από νομικής άποψης, αλλά πρωτίστως από ηθικής. Αναφορικά με το τελευταίο, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να θεωρούνται αδέλφια. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, … Continue reading «Ετεροφοβικοί» – Μία μικρή αλλά εξόχως διεκδικητική ομάδα