ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION ( USA)
815 Naudain Avenue.
Claymont, Delaware 19703
U.S.A

http://www.professors-PhDs.com.
Mail: IHAHellas@gmail.com

. December 20, 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

U

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡIZΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΜΑΣ ΝΗΣΙΑ

 

Μια πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία συντονισμού βοήθειας προς τα σχολεία των ακριτικών μας νησιών ανέλαβε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός IHA Professors PHDS (https://professors-phds.com/).
Η προσπάθεια αφορά τον ΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ εφοδιασμό των σχολείων σε είδη άμεσης ανάγκης τα οποία δυστυχώς αδυνατούν να προμηθευτούν εξ αιτίας της τρέχουσας, αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής, ο ΙΗΑ απευθύνεται σε ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ γνωστές επιχειρήσεις που καλύπτουν την παραγωγή ή την εισαγωγή των αναγκαίων ειδών άμεσης ανάγκης για τα σχολεία των ακριτικών μας περιοχών, όπως κλιματιστικά ψύξης-θέρμανσης, διαδραστικούς πίνακες, πόρτες ασφαλείας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πολλά είδη γραφικής ύλης κ.α.

Ήδη, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής η «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.» (ιδρύθηκε το 1987, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες κλιματιστικών του κόσμου, αναβίωσε την ΙΖΟΛΑ και συμμετέχει στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε) προσέφερε στο 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, στο Καστελλόριζο, ένα ψυκτικό μηχάνημα 1800 BΤU, συνολικής αξίας άνω των 1.200 Ευρώ.

Ο κατάλογος των συνολικών αναγκών των σχολείων, συντάσσεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό IHA Proffesors PHDS και αναρτάται στην ιστοσελίδα του

(https://professors-phds.com/schools/ )

Κάθε ΙΔΙΩΤΗΣ ΚΑΙ επιχείρηση που επιθυμεί να προσφέρει στην πρωτοβουλία αυτή, αποστέλλει την προσφορά της σε είδη απ΄ ευθείας στα κατά τόπους σχολεία των ακριτικών μας περιοχών Η ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΤΟΥ ΙΗΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Παράλληλα, η σημαντική αυτή πρωτοβουλία υποστηρίζεται όχι μόνο από επιχειρήσεις με αυξημένη κοινωνική υπευθυνότητα ή από μέλη του IHA Professors PHDS αλλά και από μεμονωμένους ιδιώτες.

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν στην ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών ακριτικών μας νησιών μπορούν να καταθέσουν την βοήθεια τους στους παρακάτω λογαριασμούς της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., αναφέροντας απαραίτητα ότι αφορά τον κωδικό πελάτη 21000515 (INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATIOΝ), ενημερώνοντας παράλληλα το ΙΗΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ihahellas@gmail.com

1.- ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ PLAISIO 110/47025496, IBΝ GR65 0110 1100 0000 1104 7025 496
2.- ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ PLAISIO 0026.0025.43.0200496622, ΙΒΑΝ GR36 0260 0250 0004 3020 0496 622
3.- ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ PLAISIO 121 002002008299, ΙΒΑΝ GR02 0140 1210 1210 0200 2008 299
4.- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ PLAISIO 5035-012225-519, ΙΒΑΝ GR42 0172 0350 0050 3501 2225 51

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το e-mail: Ihahellas@gmail.com ή το τηλέφωνο 6939 250584.

International Hellenic Association

 

Πηγή : International Hellenic Association