ΧΟΡΗΓΟΙ – DONORS

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΑΣ


.


HELLENIC VISION.
DR. ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,
GEORGIOS GIALTOURIDIS,
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ