ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Προϋπολογισμός Υλικών και εξοπλισμό

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Μεγίστη
Τ.Κ. – Πόλη: 85111, Καστελλόριζο
Πληροφορίες: Σαμαράς Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2246049222
Fax: 2246049222
e-mail: mail@dim-megist.dod.sch.gr

 

Οικονομική Προφορά ΠΛΑΙΣΙΟΥ