Προς Υπουργόν Αριστείδη Μπαλτά

Ιούνιος 17, 2015

 

Κύριο Αριστείδη Μπαλτά,
Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ενταύθα

Θέμα: ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κύριε Υπουργέ,

Σε λίγο συμπληρώνεται ένας χρόνος από την αποστολή πλήρους και αναλυτικού υπομνήματος προς την πολιτική ηγεσία της χώρας μας με βασικό παραλήπτη τον πρώην συνάδελφό σας στο Υπουργείο Παιδείας (11 Ιουλίου 2014) και θέμα την επιτακτική ανάγκη αλλαγών στην εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης μας.

Το παρακάτω υπόμνημα έχει υπογραφεί από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Καθηγητές, Λέκτορες και Διδάκτορες διαφόρων ειδικοτήτων, μετά από πολύμηνη, εντατική και ενδελεχή επεξεργασία – το πλήρες κείμενο του υπομνήματος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://professors-phds.com/letters-to-officials/%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-11-2014/

Σας παρακαλούμε, σαν νέος καθ΄ ύλην αρμόδιος Υπουργός, αφού ενημερωθείτε και αξιολογήσετε το υπόμνημα που υπεβλήθη στον προκάτοχό σας πάνω στο πολύ σημαντικό αυτό εθνικό θέμα, να μας ενημερώσετε τόσο για την αξιολόγηση του, όσο και για τις σχετικές ενέργειες σας.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας και για την ευαισθησία σας να ενημερώσετε όλους τους υπογράφοντες συναδέλφους σας.

Για το
Professors & PhDs Forum
Capt. Evangelos Rigos,
HEC Director
http://www.greece.org

Διεύθυνση επικοινωνίας Professors & PhDs Forum:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Υπ΄όψη: Γεώργιου Κυριακού, Καθηγητή Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Διαστημικής, Εργαστήριο Μικροκυμάτων,
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67 100 Ξάνθη
Tηλ.: 25410-79593, Fax: 25410-79503,

Leave a ReplyCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.