Προς Υπουργόν Ανδρέα Λοβέρδο

Κύριο Ανδρέα Λοβέρδο,
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Ενταύθα.

Θέμα: ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κύριε Υπουργέ,

Με το αναλυτικό και πλήρες υπόμνημα το οποίο στείλαμε σε σάς και σε όλη την πολιτική ηγεσία τής χώρας μας στις 11 Ιουλίου, 2014 (και το οποιο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://professors-phds.com/letters-to-officials/%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-11-2014/)

επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη αλλαγών στην εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης μας.

Σάς παρακαλούμε, ως καθ΄ ύλην αρμόδιος Υπουργός, να μάς ενημερώσετε σχετικά με την αξιολόγηση τού υπομνήματος και των ενεργειών τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πάνω στο πολύ σημαντικό αυτό εθνικό θέμα.

Υπενθυμίζουμε ότι το υπόμνημα έχει υπογραφεί από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Καθηγητές, Λέκτορες , και Διδάκτορες διαφόρων ειδικοτήτων, μετά από πολύμηνη, εντατική και ενδελεχή επεξεργασία του.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Ολοι οι υπογράφοντες αναμένουμε σχετική ενημέρωση.

Για το
Professors & PhDs Forum
Capt. Evangelos Rigos
HEC Director
http://www.greece.org

Διεύθυνση επικοινωνίας Professors & PhDs Forum:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Υπ΄όψη: Γεώργιου Κυριακού, Καθηγητή Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Διαστημικής, Εργαστήριο Μικροκυμάτων,
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67 100 Ξάνθη
Tηλ.: 25410-79593, Fax: 25410-79503,

Leave a ReplyCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.