ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΣΟΦΙΑ

Μήνυµα σεβασµού της πίστης και των ιερών χώρων των θρησκειών έστειλε ο Οικουµενικός Πατριάρχης από τον πανηγυρίζοντα ναό της Αγίας Κυριακής Κοντοσκαλίου, όπου χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε το πρωί της Πέµπτης (7/6/2016).

Ο Πατριάρχης απευθυνόµενος προς το εκκλησίασµα έκανε αναφορά, µεταξύ άλλων, και στο Μπαϊράµι, µια από τις µεγάλες εορτές της µουσουλµανικής θρησκείας λέγοντας ότι «τους ευχόµεθα εις τας µεγίστας εορτάς της πίστεώς τους. Σεβόµεθα την πίστη τους», σηµειώνοντας ότι και οι χριστιανοί «έχουµε την αξίωσιν να σέβωνται και εκείνοι την δική µας πίστι, αλλά να σέβωνται και τους τόπους λατρείας των πατέρων µας».

Ο Πατριάρχης υπογράµµισε ότι ο σεβασµός στην πίστη και τους ιερούς χώρους των θρησκειών πρέπει να είναι αµοιβαίος και µάλιστα για «µνηµεία ωσάν την Αγίαν Σοφίαν, τα οποία έβαλαν την σφραγίδα τους όχι µόνον εις την αρχιτεκτονικήν της Χριστιανικής Εκκλησίας διά µέσου των αιώνων, αλλά και εις την ιστορίαν και εις την αυτοσυνειδησίαν ενός ολοκλήρου λαού, του ιδικού µας λαού» και συνέχισε λέγοντας ότι «κάθε παρέκκλισις από αυτήν την αξίωσιν µας σεβασµού και τιµής προς τους ιερούς χώρους της πίστεώς µας αποτελεί προσβολήν δι΄ηµάς, διά τον παγκόσµιον πολιτισµόν, διά την παγκόσµιον πολιτιστικήν κληρονοµίαν, την οποίαν µία δηµοκρατική χώρα ωσάν την Τουρκίαν πρέπει να σέβεται και να τιµά και να µη προσβάλλει µίαν, µικράν έστω, µερίδα των πολιτών της, δηλαδή των κατοίκων αυτής της χώρας».

Εφημερίδα «Απογευματινή» Κωνσταντινουπόλεως, Δευτέρα 11/7/2016