Γενικοί και Οικονομικοί Απολογισμοί

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  – Bylaws

.

IHA Γενικός Απολογισμός του 2017

IHA Γενικός Απολογισμός του 2016

IHA  Γενικός Απολογισμός του 2015

.

ΗΑ Οικονομικός Απολογισμός του 2018

IHA Οικονομικός Απολογισμός του 2017

IHA Οικονομικός Απολογισμός του 2016

Καταθέσεις σε PLAISIO      2017/2018

.

Δωρεές σε σχολεία ακριτικών νήσων  2017/2018

Δωρεές σε σχολεία Βορείου Ηπείρου   2017/2018

 

 

Πως να πληρώσεις την συνδρομή σου η να κανείς δωρεά για τα προγράμματα του ΙΗΑ