Διεθνείς Συνθήκες & Πρωτόκολα- International Treaties & Protocols

 

 

Πρωτόκολο του Λονδίνου (French), 3/2/1830

Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης (English), 21/7/1832

Συνθήκη του Λονδίνου (English), 29/3/1864

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (French), 2/7/1881

Συνθήκη Ειρήνης του Λονδίνου (French), 30/5/1913

Συνθήκη Βουκουρεστίου(Ελληνικά- ΦΕΚ), 28/10/1913
Συνθήκη Βουκουρεστίου (Ελληνικά), 28/10/1913  

Συνθήκη Βουκουρεστίου ( English), 28/7/1913

Συνθήκη Βουκουρεστίου (French), 28/7/1913

Σύμβαση των Αθηνών (French), 14/11/1913

Σημείωμα των Μεγάλων Δυνάμεων προς την Ελλάδα (French), 13/2/1914

Συνθήκη του Νεϊγύ (English), 27/11/1919

ΣΕΒΡΑΙΣ – ΣΥΝΘΗΚΗ  ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΣΠΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (1920 )

Συνθήκη της Λωζάνης (Ελληνικά), 24/7/1923

Συνθήκη της Λωζάνης (English), 24/7/1923


Ίταλο-Τουρκική Συνθήκη (Καστελλόριζο), 04/1/32

 Συνθήκη Ειρήνης με την Ιταλία (English),10/2/1947

«Η Συνθήκη της Λισσαβώνας : Μια Συνολική Αποτίμηση» Της Ευαγγελίας  Στουραίτη, 2008

Cyprus Treaty of Guarantees, 16/8/1960