Αριστοτέλης

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 1 ( Τρία εισαγωγικά μαθήματα ) – Ν. Γ. Πολίτης ( ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 1893 – 1894 )

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2 (Τρία εισαγωγικά μαθήματα ) – Ν. Γ. Πολίτης ( ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 1893 – 1894 )

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 3 ( Τρία εισαγωγικά μαθήματα ) – Ν. Γ. Πολίτης ( ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 1893 – 1894 )

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 4 (Τρία εισαγωγικά μαθήματα ) – Ν. Γ. Πολίτης ( ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 1893 – 1894 )

 

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ( Μετ΄εικόνος ) – Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων ( 1844 )