ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (7)

1.- Η ακρόπολις των Αθηνών – ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΩΜΑΡΙΔΗΣ ( ΚΛΕΙΩ – ΛΕΙΨΙΑ ) – 1888 Α΄.

2.- Η ακρόπολις των Αθηνών – ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΩΜΑΡΙΔΗΣ ( ΚΛΕΙΩ – ΛΕΙΨΙΑ ) – 1888 Β΄.

3.- Η ακρόπολις των Αθηνών – ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΩΜΑΡΙΔΗΣ ( ΚΛΕΙΩ – ΛΕΙΨΙΑ ) – 1888 Γ΄.

4.- Η ακρόπολις των Αθηνών – ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΩΜΑΡΙΔΗΣ ( ΚΛΕΙΩ – ΛΕΙΨΙΑ ) – 1888  Δ΄.

5. – Η ακρόπολις των Αθηνών – ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΩΜΑΡΙΔΗΣ ( ΚΛΕΙΩ – ΛΕΙΨΙΑ ) – 1888 Ε’.

6.- Η ακρόπολις των Αθηνών – ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΩΜΑΡΙΔΗΣ ( ΚΛΕΙΩ – ΛΕΙΨΙΑ ) – 1888 ΣΤ´.

7.- Η ακρόπολις των Αθηνών – ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΩΜΑΡΙΔΗΣ ( ΚΛΕΙΩ – ΛΕΙΨΙΑ ) – 1888 Ζ’.