Διονύσιος Σολωμός

(8 Απριλίου 1798 − 9 Φεβρουαρίου 1857)

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

1.- Η οικία εν η εγεννήθη ο Σολωμός

2.- Η οικία εν η έγραψεν ο Σολωμός τον Ύμνον της ελευθερίας – ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ( 1904)

3.- ΑΠΑΝΤΑ Διονυσίου Σολωμού

4.- Διονύσιος Σολωμός – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΖΕΟΣ ( Μετάφραση από τα ιταλικά ) – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ( 1894 ) –

5.- Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ – ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΝTΡΙΝΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΑ ( 1919 )

6.- ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1798-1857) – Γεώργιος Ζώρας [ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ]

7.- ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1798-1857) – Γεώργιος Ζώρας [ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ]