Αρχαία Ελλάδα

1.- Η ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΜΑΧΗ – Ι. Α. ΤΥΠΑΛΔΟΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (1884 ) [ α΄ ]

2.- Η ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΜΑΧΗ – Ι. Α. ΤΥΠΑΛΔΟΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (1884 ) [ β΄

3.- Η ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΜΑΧΗ – Ι. Α. ΤΥΠΑΛΔΟΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ( 1884 ) [ γ ΄

4.- Οι λιμένες και τα Μακρά τείχη των Αθηνών ( Υπό Ενρ. Ουλερίχου ) 1843 – ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

5.- Οι λιμένες και τα Μακρά τείχη των Αθηνών – σχέδιο ( Υπό Ενρ. Ουλερίχου ) 1843 – ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

6.- ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( 1958 – 1959)

7.- Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΕΩΦΑΓΙΑΣ – Πλάτων Δρακούλης ( ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – 1893 )

8.- Ήνις ηκέστας – ΘΥΣΕΥΣ ΣΤΕΦ. ΤΖΑΝΕΤΤΑΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1960 – 1961)

9.- ΚΑΔΜΗΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(1955-1956)