Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος

 1815 Κωνσταντινούπολη –  Απρίλιο 14, 1891 Αθήναι

 

1 .- Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος και η διπλωματική υπηρεσία – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ ) 1888

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

1- Η άλωσις των Αθηνών υπό του Ενετικού στρατού εν έτει 1687 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΔΩΡΑ ( 1861 ).

2.- Η ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΜΑΧΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΔΩΡΑ ( 1850 ) α΄ και β΄ – Σχέδιον του Μαραθωνικού λιμένος και πεδίου (α)

3.- Η ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΜΑΧΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΔΩΡΑ ( 1850 ) α΄ και β΄ – Σχέδιον του Μαραθωνικού λιμένος και πεδίου (β)

4.-    Η ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΜΑΧΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΔΩΡΑ ( 1850 ) α΄ και β΄ – Σχέδιον του Μαραθωνικού λιμένος και πεδίου(γ) ]