Διάφορα

1.- Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – Γ. Π. ΚΡΕΜΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

( ΣΚΟΚΟΥ ) 1896

 2.- Παραμύθι Χωρίς Όνομα

3.-  Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.ΖΩΡΑΣ [ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ]

4.- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ( Ανά την Αίγυπτον ) – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΪΡΑΣ ( 1892 ) – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ )

5.- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΓΟΥΔΗΣ ( ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ) – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ)

6.- Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ – Λόγος εκφωνηθείς κατά την εορτήν των Τριών Ιεραρχών εν Θεσσαλονίκη – ΕΜΜ. ΔΑΥΙΔ – ( ΑΡΜΟΝΙΑ – 1902 )

7.-  ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ( 1895 ) – Αι εν Τουρκία ορθόδοξοι ελληνικαί κοινότητες – Αριστοτ. Γ. Νεόφυτος  

8.-Η ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ – ΕΝ ΒΛΕΜΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ – Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής – ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ ( 1889 )

9.- Γεώργιος Α’, Κωνσταντίνος ΙΒ’, Ελευθέριος Βενιζέλος – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ )

10.- Οι Εβραίοι και η περί αυτών πρόληψις εν τη ελληνική ποιήσει – Τιμολέων Αμπελάς – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ ) – 1892

11.-  Η πρώτη και τελεία εν Ελλάδι ιδιωτική οφθαλμολογική κλινική ( 1909 ) – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ )

12.-Περί του Ελληνικού χαρακτήρος και του εν Ελλάδι ανεκμεταλλεύτου πλούτου – ΜΕΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ( 1865)

13.- ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ – ΜΕΛΙΣΣΑ – 1886 ( ΠΑΤΡΑ )

14.- ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΑΡΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑΙ [ ΝΑΥΠΛΙΟΝ – ΤΙΡΥΝΣ – ΑΡΓΟΣ ] ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΕΓΓΕΛ – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ ) – 1888

15.- Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος και η διπλωματική υπηρεσία – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ ) 1888

16.- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΘΑΣ ( 1865 ) – ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ).

17.- – Η Ελλάς κατά την Αναγέννησιν – ΕΥΓ. Γ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ( 1882 ) – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – [ Μέρος α )

18.- Η Ελλάς κατά την Αναγέννησιν – ΕΥΓ. Γ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ( 1882 ) – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – [ Μέρος β΄]

19.- ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

20.-  Η ΝΕΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ – ΔΗΜ. Κ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ( 1892 ) – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ )

21.-  ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ ( 1963 ) – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ]

 22.- ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΩΝ ΤΟΚΚΩΝ – GIUSEPPE SCHIRO – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( 1965 )

23.-  ΜΕΓΑΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1629 – Σπυρίδων Δε Βιάζης – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ( 1893 )