Ο Μέγα Αλέξανδρος

 

 

1.- Αλέξανδρος ο Μέγας εις τας Ινδίας

2.- Αλέξανδρος εν Ινδίαις

3.-  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α΄ Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ( Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ) – ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ. – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

4.- – Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ( 1844 )

[ Μέρος 1ο,]

5.- – Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ( 1844 )

[ Μέρος 2ο,]

6.- – Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ( 1844 )

[ Μέρος 3ο]

7.- – Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ( 1844 )

[ Μέρος 4ο ]

8. – ΑΡΓΕΑΔΑΙ – ΤΗΜΕΝΙΔΑΙ. ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΡΙΚΗ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ [ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β. ] – EΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

9.- Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ – Απ. Δασκαλάκης [ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ]

10.- ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΩΣ ΔΙΕΔΗΛΩΘΗ ΕΝ ΑΣΙΑ – Απ. Δασκαλάκης [ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ]