Ο Μέγα Αλέξανδρος

1.- Αλέξανδρος ο Μέγας εις τας Ινδίας

2.- Αλέξανδρος εν Ινδίαις

3.-  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α΄ Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ( Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ) – ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ. – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

4.-  Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ( 1844 ) [Μέρος 1ο]

5.-  Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ( 1844 ) [Μέρος 2ο]

6.-  Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ( 1844 ) [Μέρος 3ο]

7.- Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ( 1844 ) [Μέρος 4ο]

8.- ΑΡΓΕΑΔΑΙ – ΤΗΜΕΝΙΔΑΙ. ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΡΙΚΗ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ [ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β] – EΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

9.- Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ – Απ. Δασκαλάκης [ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ]

10.- ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΩΣ ΔΙΕΔΗΛΩΘΗ ΕΝ ΑΣΙΑ – Απ. Δασκαλάκης [ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ]