Κωνσταντινούπολης – Αγία Σοφία

 

 

Η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως του Γεωργίου Φρανσή  1866

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝ ΤΗ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΕΛΕΤΗ [ 29 Μαϊου 1453 ] – Σπυρ. Ζαμπέλιος, – Κων. Παπαρρηγόπουλος – Σ. Δ. Βυζάντιος ( ΕΣΤΙΑ – 1882 )

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΒΕΓΛΕΡΗ ( ΣΜΥΡΝΗ – 1909 ) – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ )