ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821

 

1.-    Re: Χρονολογικός πίναξ των κυριοτέρων συμβάντων της ελληνικής επαναστάσεως [ ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΒΡΕΤΟΥ – 1871 ]

2.-    Τα Απομνημονεύματα  του Κολοκοτρώνη

3.-    Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

4.-    Τα Απομνημονεύματα του Φωτάκου

5.-    Τα Απομνημονεύματα του Ν. Σπηλιάδου

6.-    Λόγος επικήδειος εις τον Καραϊσκάκη

7.-    Λόρδου Βύρωνα ποιήματα – Α

8.-   Λόρδου Βύρωνα ποιήματα – Γ

9.-   ΑΠΑΝΤΑ Διονυσίου Σολωμού

10.- ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ Περί της Επαναστάσεως του Π.Πατρών Γερμανού

11.- ΟΘΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΩ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ( 1892 ) – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ )

12.- 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959 ( ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ) – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

13.-  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΕΝ ΤΩ ΜΩΡΕΑ – Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ ) 1896    )