ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821

1.- Χρονολογικός πίναξ των κυριοτέρων συμβάντων της ελληνικής επαναστάσεως [ ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΒΡΕΤΟΥ – 1871]

2.- Τα Απομνημονεύματα  του Κολοκοτρώνη

3.- Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

4.- Τα Απομνημονεύματα του Φωτάκου

5.- Τα Απομνημονεύματα του Ν. Σπηλιάδου

6.- Λόγος επικήδειος εις τον Καραϊσκάκη

7.- Λόρδου Βύρωνα ποιήματα – Α

8.- Λόρδου Βύρωνα ποιήματα – Γ

9.- ΑΠΑΝΤΑ Διονυσίου Σολωμού

10.- ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ Περί της Επαναστάσεως του Π.Πατρών Γερμανού

11.- Όθων  και Γέρω-Κολοκοτρώνης ( 1892 ) – Εθνικό ημερολόγιο (Σκόκου)

12.- 25 Μαρτίου 1959 (εισήγηση) – Σπυρίδων   Μαρινάτος  – Εθνικής Βιβλιοθήκης  της Ελλάδος

13.-  Οι Γάλλοι εν τω Μωρέα  – κ. ν. Ράδος  – Εθνικό Ημερολόγιο  ( Σκόκου ) – (1896)

14.  ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ ( 1963 ) – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ]

15. Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα
μίας περίπλοκης κοινωνία.ς. Πόλεμος της Ανεξαρτησίας- Επανάσταση. Προσεγγίσεις και ερμηνείες

P