Παλιά Αθήνα

 

 

Εξάρχεια, 1862

 

1.- ΤΑ ΚΑΦΦΕΝΕΙΑ – Θ. Α. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

( 1892 ) – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

( ΣΚΟΚΟΥ )

2.- Η άλωσις των Αθηνών υπό του Ενετικού στρατού εν έτει 1687 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΔΩΡΑ ( 1861 ) – Β΄.

3.- Η άλωσις των Αθηνών υπό του Ενετικού στρατού εν έτει 1687 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΔΩΡΑ ( 1861 ) – Γ’.

4.-  Η άλωσις των Αθηνών υπό του Ενετικού στρατού εν έτει 1687 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΔΩΡΑ ( 1861 ) –  Δ΄.)