ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.- ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 1851 ) – ΙΩΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ (Σμύρνη)

2.- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1914) Εθνικό Ημερολόγιον Σκόκου

3.- ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΡ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ – Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ( 1957 ) – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

4.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1913) – O. TAFRALI [ Topographie de Thessalonique – 1913 ]

ΕΘΗΜΕΡΙΔΕΣ

1.- ΚΑΙΡΟΙ (27 Οκτωβρίου, 1912)- Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΣ – Η μεγάλη ιστορία της – Σελίδες δόξας και αίματος,

2.- ΚΑΙΡΟΙ (02 Νοεμβρίου, 1912) – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Η θριαμβευτική είσοδος του Διαδόχου και του στρατού

3.- ΚΑΙΡΟΙ (08 Νοεμβρίου, 1912) – ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – Οι όροι της ανακωχής

4.- ΚΑΙΡΟΙ (16 Νοεμβρίου, 1912) – Η Α.Μ. Βασιλεύς κατα την θριανβεφτική

5.- ΚΑΙΡΟΙ (18 Νοεμβρίου, 1912) – Εξακολουθούν Άι διαπραγματεύσεις δια την ανακωχή