ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-2016

img_7663INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

1.- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

https://professors-phds.com/academics/stats-2016/

2.- ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΩΝ IHA


Τα μέλη μας δημοσίευσαν στον ιστότοπο της ΙΗΑ 108 άρθρα. Εξ αυτών η πλειονότητας σε περισσότερους από 6,000 παραλήπτες, μεταξύ των οποίων πάνω από 2,000 στελέχη MME. Το κορυφαίο εκ των άρθρων δημοσιεύθηκε σε 110 blogs.

3.- ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ IHA

Poems 2016 (9)


Τα μέλη μας δημοσίευσαν στον ιστότοπο της IHA εννέα (9) ποιήματα

4.- ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ IHA

https://professors-phds.com/academics/books-of-our-academics/
Τα μέλη μας έστειλαν στον ιστότοπο της IHA πενήντα (50).

5.- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

https://professors-phds.com/schools/
Το IHA ξεκίνησε εκστρατεία για την υποστήριξη του ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ και άλλων Ακριτικών Νησιών της Δωδεκανήσου. Δωρίσαμε βιβλία και σχολικό εξοπλισμό στους Ακριούς, στο Αγαθονήσι, στο 1ο και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κύμης και στους Λειψούς. Η αξία των δωρηθέντων μέχρι σήμερα ανέρχεται στο ποσό των $4,000

6.- ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

https://professors-phds.com/iha/projects/petition/
Η IHA διοργάνωσε τρεις συλλογές υπογραφών διαμαρτυρίας για την Αγία Σοφία, την Χάλκη και του παράνομους μετανάστες.

7.- ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Letters to officials 2016 (4)


Τα μέλη μας υπέβαλαν πέντε (5) επιστολές προς τα μέλη του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προ τα Ηνωμένα Έθνη.

8.- ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Press Releases 2016


Εξεδόθησαν Δελτία Τύπου για την Αγία Σοφία, το ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ και τα Μικρά Ακριτικά Νησιά της Δωδεκανήσου.

9.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ IHA

IHA FINANCES FOR 2016


10.- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ IHA

https://professors-phds.com/iha/gallery/
Το Ψήφισμα της IHA για το 2017

“Με την ενεργό υποστήριξη των παλαιών και νέων μελών, η IHA στοχεύει για το 2017 να κάνη την φωνή της ακόμα πιο ισχυρή. Η ΙΗΑ υπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα του Ελληνισμού – χωρίς να έχει σχέσεις με πολιτικές οντότητες, δεσμεύσεις ή συμμαχίες – όπως ακριβώς έχει κάνει από την έναρξή της δραστηριότητάς της”.

 ANNUAL REPORT 2016

1.- STATISTICSI

https://professors-phds.com/academics/stats-2016/

2.- ARTICLES OF IHA  ACADEMICS & SCHOLARS

https://professors-phds.com/academics/articles-of-academics-2/articles-by-our-academics-2016/

Our members published 108 articles at IHA website. The majority of them were forwarded to over 6,500 people including over 2,000 MME and the record of publishing the top article by the blogs has reached up to 110.

3.- POEMS OF IHA  ACADEMICS

https://professors-phds.com/academics/poems-2/poems-2016/

Our members published at IHA website  nine (9) poems

4.- BOOKS OF IHA  ACADEMICS

https://professors-phds.com/academics/books-of-our-academics/

Our members posted at IHA website fifty (50) books.

5.- EDUCATION

https://professors-phds.com/schools/

IHA started a campaign to support KASTELLORIZO and other Akritika Islands of Dodekanison. We have donated books and school items to Akrioi, Agathonisi, 1st Elementary School of Kimi, 2nd elementary School of Kimi and Lipsi. So far, the donated items reached the amount of $4,000

6.- PETITIONS

https://professors-phds.com/iha/projects/petition/

IHA organized three petitions about, Agia Sofia, Halki and illegal emigrants.

7.- LETTERS TO OFFICIALS

https://professors-phds.com/important-articlesletters/letters-to-officials-2015-15/letters-to-officials-2016/

Our members sent five (5) letters to members of Greek Parliament, United Nations, European).

8.- PRESS RELEASES

https://professors-phds.com/important-articlesletters/press-releases/

PRs for Agia Sophia & KASTELORIZO and Mikra Akr. Nisia Dodekanison

9.- IHA  FINANCIAL REPORTS

IHA FINANCES FOR 2016

Articles – 2016 (108)

10.- IHA GALLERY

https://professors-phds.com/iha/gallery/

The IHA  2017  Resolution

“With the active support of existing and new members, IHA in 2017 will seek to make its voice even more powerful and even more empowering. It will serve solely and exclusively the national interests of Hellenism – unencumbered by allegiances to any political entities or any other commitments or alliances – just as it has done since its inception.”

One thought on “ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-2016

Leave a ReplyCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.