ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-2017

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΗΑ ΜΕΛΗ (in good standing)

Οικονομικά

Χορηγοί

Χορηγίες

Επιτροπή Κύπρου

(Συντονιστές Φανούλα Αργύρου – Γεώργιος Κυριακού)

Επιτροπή Αιγαίου

(Συντονιστής Λεωνίδα Κουμάκης)

Επιτροπή Μακεδονίας

(Συντονίστρια Νίνα Γκατζούλη)

Επιτροπή Βορείας Ηπείρου

(Συντονιστής Στεφανής Παπακώστας)

Επιτροπή Θράκης

Άρθρα (75) πανεπιστημιακών και λογίων  μελών του ΙΗΑ 

Ποιήματα (5) των μελών μας.

Βιβλία  (6) τών μελών  μας 

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με 172 τόμους

Honoring their memory