ΙΗΑ-ΕΤΗΣΙΟΙ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ANNUAL REPORTS


ΙΗΑ-Statistics

Ετήσιος Απολογισμος / Annual report – 2019

Ετήσιος Απολογισμός / Annual Report 2018

Ετήσιος Απολογισμός / Annual Report 2017

Ετήσιος Απολογισμός / Annual Report 2016

Ετήσιος Απολογισμός / Annual Report 2015 

Ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέλη του ΙΗΑ. Πρόσβαση τρίτων (μη μελών) κατόπιν αιτήματος στo  ihahellas @gmail.com .