Εδώ μπορώ να γράψω ότι θέλετε

ΙΒΑΝ: GR4301101320000013200427147  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ International Hellenic Association —————— Or mail a check to

International Hellenic Association
1721 Chelsea Road
Palos Verdes Estates
CA 90274, USA