10/3/23 Εργασίες (Έπιπλα Σχολείου στη Κάλυμνο μέσα στο «Μανιά» έτοιμα να μεταφερθούν στην Ψέριμο.) Δωρεά κ. Κυριακής Σαπουντζάκη.