30/11/22 – Αρχή Εργασιών – Δωρεά ΗΡΑΚΛΗS & Κ. MACHINES